بخوانید که Galaxy Mega چگونه زندگی این مرد را نجات داد!

سامسونگ شاید بخواهد ویژگی دیگری را به مشخصات Galaxy Mega اضافه کند که ممکن یکی از آنها ضد گلوله بودن…

ادامه ←